Program

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/pgb2013.ifbg.org.ua/includes/menu.inc).

 

1st On-line International Conference “Plant Genomics and Biotechnology” December 23, 2013

 

930 Реєстрація учасників конференції. Актовий зал Інституту харчової біотехнології  та геноміки НАН України

1000 Початок конференції. Вступне слово академіка НАН України Я.Б. Блюма / Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України

1030 к.б.н. C.В. Ісаєнков Використання мембранних транспортерів для покращення врожайності та харчової якості сільськогосподарських рослин / Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України,Київ

1100 к.б.н. Я.В. Пірко ДЕТЕКЦІЯ ГЕНІВ СТІЙКОСТІ ДО ГРИБНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СОРТІВ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ / Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України, Київ

1130 к.б.н. Д.І. Литвин ЦИТОСКЕЛЕТ ЯК КОМПОНЕНТ РЕГУЛЯЦІЇ РОЗВИТКУ АУТОФАГІЇ / Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України, Київ

1200 к.б.н. П.А. Карпов МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОИНФОРМАТИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТЕИНКИНАЗ РАСТЕНИЙ / Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України, Київ

1230 – 1300 Перерва

1300 к.б.н. Ю.В.Шелудько ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКОВ В РАСТЕНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ / Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

1330 к.б.н. В.Б. Бєлокурова КОЛЛЕКЦИИ IN VITRO КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ / Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

1400 к.б.н. Н.А. Матвєєва ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАСТЕНИЙ ЦИКОРИЯ С НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ / Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

1430к.б.н. Б.В. Моргун МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ / Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

1500 Перерва

1530 д.б.н., академик УААН Ю.М. Сиволап БИОТЕХНОЛОГИЯ И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ В УКРАИНЕ / Південний біотехнологічний центр УААН, Одеса

1600 Prof. William Vance Baird/ Department of Horticulture, Michigan State University, USA

1630 Dr. George Fedak Gene Pyramiding in Wheat / Eastern Cereal and Oilseed Research Centre, Agriculture and Agrifood, Canada

1700 Dr. Ruslan Kalendar Mobile elements and molecular markers / Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland

1730 Заключне слово академіка НАН України Я.Б. Блюма / Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України
*Время проведения и очередность докладов могут быть изменены.

 

ДРУГА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «БІОЛОГІЯ РОСЛИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ», 24 грудня 2013 року

ПРОГРАМА КОНФЕРЕРЕНЦІЇ*

 

0900 – 1000 – реєстрація учасників у актовому залі ДУ “ІХБГ НАНУ”, отримання робочих матеріалів, завантаження презентацій, оформлення відряджень

1000 – 1020– урочисте відкриття Конференції(д.б.н. Ємець А.І.)

1020 – 1130Регуляція росту та розвитку рослин”/Молекулярна та клітинна біологія (модератори к.б.н. Ю.А. Красиленко, І.І. Горюнова)

Красиленко Ю.А. Сигналінг оксиду азоту (NO) у рослинній клітині із залученням цитоскелету.

Горюнова І.І. Вплив міді і цинку на організацію актинових філаментів у клітинах коренів Arabidopsis thalianа.

Плоховська С.Г. З’ясування механізмів холодостійкості у клітинах коренів Аrabidopsis thaliana за участі актинових філаментів.

Федина В.Д. Гіперацетилювання α-тубуліну корелює з прогресуванням автофагії у клітинах суспензійної культури тютюну.

Яковенко І.О. Клонування гену At3g17850 Arabidopsis thaliana – гомолога MAST (Microtubule-Asociated Serine-Threonine Kinase) кінази людини.

1130 – 1200 – перерва на каву

1200–1330Молекулярна генетика рослин/Структурна та функціональна геноміка(модератори к.б.н. Г.Я. Баєр,  Д.А. Самофалова)

Дуплій В. П. Особливості організації малого гідрофобного протеїну 1 (SHP1) в геномах мохоподібних.

Макаренко Р.О. Клонування послідовностей генів shp1 малого гідрофобного білка антарктичних мохів.

Карелов А.В. Поліморфізм молекулярних маркерів гена стійкості до токсинів некротрофних грибів серед сортів пшениці української селекції.

Іващук Б.В. Ідентифікація генів cтійкості до стеблової іржі rpg1 та rpg5 серед сортів ячменю української селекції за допомогою молекулярно-генетичних маркерів.

Степаненко А.І. Визначення наявності пшенично-житніх транслокацій 1аl.1rs та 1bl.1rs методом мультиплексних ПЛР у сучасних сортах пшениці.

Самофалова Д.А. Анализ взаимодействия кантаридиновых ингибиторов с растительными протеинфосфатазами.

1330– 1400– обід

1400– 1500Функціональні харчові продукти рослинного походження/Рослинні ресурси для біопалива(модератор к.б.н. Т.А. Круподьорова,  Ю. М. Бойчук)

Круподьорова Т.А. Функціональні продукти на основі рослинної сировини.

Ivanova T.S. Trametes versicolor (L.: Fr.) Quel. and Schizophyllum commune Fr.:Fr. as Perspective Components of Functional Foods.

Володько А.І. Переробка цукрового сорго в біоетанол.

Бойчук Ю.М. Генетична трансформація рижію посівного Сamelina sativa.

1500– 1530– перерва на каву

1530–1700Біотехнологія(модератори к.б.н. І.B.Танасієнко, О.М. Бурлака)

Бурлака О.Н. Использование углеродных нанотрубок для доставки ДНК в генетической инженерии растений.

Бузіашвілі А.Ю. Вивчення цитотоксичного  ефекту нанокомпозитів на основі полі-ДМАЕМ на клітини калюсу Hordeum vulgare L. та Nicotiana tabacum L.

Борова М.М. Зелений” синтез напівпровідникових наночастинок з використанням Escherichia coli та Pleurotus ostreatus.

Курило В.В. Біотехнологічний підхід щодо створення рослин цукрового буряку зі стійкістю до комах-шкідників.

1700  – урочисте закриття Конференції

*Час проведення секційних засідань може бути змінено. Остаточну інформацію буде надано при реєстрації.